Regulamin Akcji DONNA #pomagajmyrazem

 1. Klient może dobrowolnie przyłączyć się do akcji 2+2 za 2 grosze.
 2. Zgadzając się na zakup maseczek klient otrzymuje niezależnie od ilości kupowanych produktów 2 maseczki jednorazowe dla swojego własnego użytku. Kolejne dwie maseczki ochronne firma DONNA zobowiązuje się przeznaczyć na pomoc placówkom medycznym w Krakowie.
 3. Raz w tygodniu w poniedziałek firma DONNA zobowiązuje się do przekazania zebranych maseczek na rzecz wybranej placówki medycznej. O ilości oraz miejscu przekazania będziemy na bieżąco informować w naszych mediach społecznościowych.
 4. Klient może sam zasugerować, w które miejsce powinny trafić maseczki do czego serdecznie zachęcamy. Sugestie prosimy składać przez nasze media społecznościowe
  – Facebook – https://www.facebook.com/donnabielizna/
  – Instagram – https://www.instagram.com/bielizna_donna/?hl=pl
  – drogą mailową pod adres: biuro@donna.pl
 5. Maseczki są wykonane z flizeliny medycznej, a ich produkcja odbywa się w sterylnych i bezpiecznych warunkach.
 6. Przy zwrocie zakupionych produktów klient nie zwraca maseczek będących przedmiotem akcji. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajduje się tutaj: https://donna.pl/zwrot-wymiana/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DONNA

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep Internetowy DONNA Sp.J., działający pod adresem donna.pl, prowadzony jest przez: DONNA Sp.J. 30-719 Kraków ul. Gromadzka 46, NIP: 6793160947

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Firmę  DONNA Sp.J., poprzez stronę internetową donna.pl
2. Klient – konsument nabywający Towary handlowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
5. Zamówienie – oferta nabycia oznaczonego Towaru za cenę widoczną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Firmy DONNA Sp.J., zgodnie z Regulaminem.
6. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym DONNA, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem indywidualnie stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. DONNA Sp.J., za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje poszczególne Towary wraz z opisem i ceną jednostkową każdego z nich. Wszystkie ceny zawierają podatek vat.
2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państwa wyszczególnione w zagranicznym cenniku wysyłkowym.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego DONNA Sp.J. jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. DONNA Sp.J. otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
b. Dane i informacje, które Klient podaje dla wymogów sklepu internetowego DONNA Sp.J. są zgodne z prawdą;
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin
6. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym DONNA Sp.J.  pod adresem e-mail: kontakt@donna.pl
7. Użytkownicy sklepu mają zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
8. Do korzystania ze strony sklepu zaleca się używanie następującej konfiguracji sprzętowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej lub Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.

 

IV. TOWARY

1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz informacje o jego właściwościach tj: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary oraz cenę brutto produktu.
2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność DONNA Sp.J., jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

V. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym DONNA Sp.J. można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę Internetową donna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 691 888 111 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym DONNA Sp.J. nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez poszczególne okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym po-przez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie
„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do sklepu internetowego DONNA Sp.J.. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem dla DONNA Sp.J. oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
4. Klient po złożeniu w sklepie internetowym DONNA Sp.J. Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego DONNA Sp.J. i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez DONNA Sp.J. będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep internetowy DONNA Sp.J. zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego DONNA mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
8. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 2000 złotych brutto (dwa tysiące złotych)
9. Zamawiający ma 24 godziny od momentu złożenia zamówienia do zrealizowania płatności. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: donna.pl/cennik
4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym D.A. INVESTMENT Piotr Kostrz, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez DONNA Sp.J. Zamówienie.
5. Promocje w Sklepie DONNA Sp.J. nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu Dotpay.pl, należącego do firmy DOTPAY (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Realizacja Zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty na konto DONNA Sp.J. systemie DOTPAY. Klient dokonując wyboru tego sposobu płatności musi używać służących mu właściwych instrumentów i środków płatniczych w sposób zgodny z prawem.
2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.

DONNA Sp.J.

Ul. Gromadzka 46

30-719 Kraków

NIP 6793160947

Numer konta bankowego

mBank: 89 1140 2004 0000 3002 8062 5775

Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

3. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską GLS lub InPost ( maksymalna kwota przedmiotowego zamówienia za pobraniem wynosi 2000 złotych brutto )
4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
5. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
a. Klient wybrał płatność należności przez serwis dotpay.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana),
b. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto DONNA Sp.J. w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia,
c. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze,
d. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

 

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską GLS lub operatora pocztowego InPost S.A.
2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego DONNA Sp.J. , podany jest maksymalny czas realizacji za-mówienia przez Sklep Internetowy tj, 3 dni robocze. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM – w momencie otrzymania przez sklep internetowy DONNA autoryzacji wpłaty Klienta w systemie DOTPAY,
b. w wypadku wyboru formy płatności ZA POBRANIEM – w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;
c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM – w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie DONNA Sp.J.
3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
4. Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie donna.pl/sklep.
5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi sklepu internetowego DONNA za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@donna.pl
7. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Firma DONNA Sp.J. będzie informowała Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.
8. Odbiór osobisty zakupionych produktów nie jest możliwy.

 

IX. REKLAMACJA

1. Firma DONNA Sp.J. odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2. W szczególności Firma DONNA Sp.J. odpowiada za wady fizyczne Towaru, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
4. W przypadku Reklamacji towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres DONNA ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków z dopiskiem „REKLAMACJA DONNA”
5. Sklep internetowy DONNA rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas DONNA w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Internetowy DONNA Sp.J. towary do wyboru.
7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: kontakt@donna.pl
9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na ad-res kontakt@donna.pl

 

X. WYMIANA

1. Wymiana zakupionych produktów nie jest możliwa. Jeżeli towar jest niezgodny z oczekiwaniami Klienta należy go zwrócić (postępując zgodnie z procedurą zwrotu) a następnie złożyć nowe zamówienie, na odpowiadające Klientowi produkty.
4. Prawo wymiany dotyczy tylko Towaru lub Towarów posiadających oryginalne etykiety, będących w niezmienionym stanie i nie posiadających żadnych oznak użytkowania.
5. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: kontakt@donna.pl

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać DONNA na adres kontakt@donna.pl
2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (kliknij tutaj) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Prawo zwrotu dotyczy tylko Towaru lub Towarów posiadających oryginalne etykiety, będących w niezmienionym stanie i nie po-siadających żadnych oznak użytkowania.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego DONNA
5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres DONNA Sp.J. ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków z dopiskiem „ZWROT”.
6. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
7. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.
8. Zwrot osobisty nie jest możliwy. Zamawiający ma obowiązek odesłania zakupionych towarów wybranym przez siebie kurierem lub pocztą.
9. W przypadku odstąpienia od umowy i odesłania całości zamówienia, sklep internetowy DONNA zwraca koszty wysyłki do klienta, w kwocie najniższej przesyłki jaka jest dostępna w sklepie.
10. W przypadku odesłania części towaru, koszt wysyłki nie zostaje zwrócony, pokrywa go w całości kupujący.

 

XII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Sklep internetowy DONNA dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją,
b. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy,
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

 

XIII. DANE OSOBOWE

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym DONNA, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów DONNA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobro-wolne.
2. Klienci sklepu internetowego DONNA oraz pozostali użytkownicy strony internetowej donna.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Firmy DONNA Sp.J. informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).
3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony donna.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Firma DONNA Sp.J. ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji (więcej o Polityce Prywatności tutaj).

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą DONNA Sp.J. w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanego wraz z Towarem paragonu fiskalnego wskazującego na sprzedawcę, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru.
2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.
4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie donna.pl są własnością Firmy DONNA Sp.J.. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2017 r.

 

 

Loading...