POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Sklep internetowy Donna (działający pod adresem https://donna.pl/, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Sklepem), poniżej prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach.

 

Baza sklepu
Baza Sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie Sklepu przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Firma DONNA II – 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4. Powierzone Sklepowi dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika (wpis do newslettera) otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi  zmianami ) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.

Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności DotPay jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Dotpay działającą pod adresem 30-552 Kraków ul. Wielicka 72, www.dotpay.pl. Sklep internetowy DONNA nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności Dotpay dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

Sklep prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i innych działaniach marketingowych Sklepu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Sklep może jednak powierzyć administrację adresami e-mail podmiotom trzecim, prowadzić własne działania reklamowe (w tym również remarketing) w oparciu o systemy podmiotów zewnętrznych. Przekazane w tym wypadku adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby sklepu. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, wypisując się z listy subskrybentów (opcja dostępna w treści każdego wysłanego newslettera).

 

Bezpieczeństwo przesyłanych danych
Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem danych. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera Sklepu. Certyfikaty są wydawane przez niezależne i zaufane urzędy – Certification Authorities (CA). Wydawcą certyfikatu, po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest Unizeto Technologies S.A

Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany w następujący sposób:
– w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Użytkownik zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
– w przeglądarkach Firefox, Chrome i  Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Użytkownik może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link “Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu nawigacji Sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.

 

Polityka Sklepu wobec plików Cookies i adresu IP
Użytkownik korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP użytkownika organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu.

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzw. cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki cookies Sklep może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników odwiedzających Sklep, co pozwala Sklepowi na lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb Użytkownika. Dane, które Sklep gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach: – utrzymanie sesji Użytkownika, – dopasowania prezentowanej treści do preferencji Użytkownika, – tworzenia statystyk odwiedzin.

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów Sklep może skorzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty w Sklepie. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika. Sklep nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania ponieważ może to utrudnić dokonywanie zakupów w Sklepie, a w niektórych przypadkach całkowicie to uniemożliwić.

Witryna korzysta także z plików cookies serwisu Facebook i partnerów zewnętrznych w celu prowadzenia działań marketingowych opartych między innymi o remarketing.